Sasae tsuri komi ash

0 views
|

Sasae tsuri komi ashi 陳永太極 ‒ 倒攆猴及摟膝拗步致用示範